Diğer Referanslar

  • Kosova'da 6 Deponi - 2015 yılı kojenerasyon tesisleri ile çöp gazı kullanımı için "fizibilite çalışması"
  • ” Mina ”, Trablus, Lübnan Depolama – 2015 yılı CHP-tesislerinde gaz kullanımı için çöp gazı analizieri
  • "Al-Khaimah ”, United Arab Emirates, United Requblic  Depolama – 2014 yılı kojenerasyon tesisleri ile çöp kazı kulanımı " fizibilite çalışmaları "
  • "Naameh ”, Pakistan Depolama – 2014 yılı CHP-tesislerinde gaz kullanımı için çöp gazı analizieri
  • "Al Qusais”, Dubai Depolama – 2012/2013 yılı kaba ve ince çöp gazı planlaması ve kullanım sistemi, güçlendirici / 6000 m³ / h akış hızı ile yakma istasyonu
  • "Kumasi”, Kumasi, Ghana Depolama – 2011 Çöplük gazı örnekleme, analiz ve kullanım uzmanlığı, 2010 yılı Depolama ziyareti ve alan değerlendirmeleri / çöp gazı kullanımı fizibilite çalışması 
  • "Dubai", United Arab Emirates Depolama - 2011 yılı çöp gazı kullanımı fizibilite çalışması 
  • "Accra" and "Tamale", Kumasi, Ghana Depolama - 2010  yılı Depolama ziyareti ve alan değerlendirmeleri çöp gazı kullanımı fizibilite çalışması 
  • "Grobina Poligon", Liepaja, Latvia Depolama - 2007  yılı Depolama ziyareti ve alan değerlendirmeleri çöp gazı kullanımı fizibilite çalışması 
  • ...