Patlamadan Korunma Tasarımları

Gaz toplama ve gaz değerlendirme tesisi için patlamadan korunma dokümanlarının oluşturulması deponi sahası işletmecisi için yasal bir zorunluluktur. Yeni yasal durum ve açık bir şekilde tanımlanmamış koşullar göz önünde bulundurulduğunda, zararların meydana gelmesi durumunda tesis işletmecisi sorumludur. Bu sebepten, tesisin işletilmesinden doğrudan sorumlu olmasanız bile, patlamadan korunma dokümanlarının oluşturulması sizin için yasal yükümlülüklerinizi yerine getirdiğinizi ortaya koymak için gerekli bir güvenlik önlemidir.

Patlamadan korunma dokümanının oluşturulması gaz gideriminin yanı sıra deponi sahası işletiminin diğer alanlarını da kapsayan bir görevdir. Kapsamlı bir bilgi tabanı ve ayrıca yasal durumun bilinmesi zorunluluk teşkil etmektedir.  Patlamadan korunma bakımından genel durumun değerlendirilmesi ve sınıflandırılması ve ayrıca risk değerlendirilmesi Avrupa Kılavuzları 94/9/EG (ATEX 95) ve 99/92/EG (ATEX 137) doğrultusunda gerçekleştirilecektir.