Deponi Sahaları İçin Kuruluş Yeri ve Değerlendirmesi

Modern bir evsel atık deponi sahasının kuruluş yerinin seçimi yalnızca statik, jeolojik ve lojistik faktörler tarafından değil, ayrıca genel inşaat müsaadelerinin ve yasal şartlar tarafından da etkilenmektedir. Tüm farklılıklara rağmen, sızıntı suyunun yeraltına veya yeraltı su katmanlarına sızmasının önlenmesi veya bu sızmanın azaltılması esas önceliliği teşkil etmektedir.  Bu sebepten ötürü deponi sahasının geliştirilmesi giderleri ve kapsamı jeolojik şartlar tarafından belirlenmektedir. Doğal bir kil katmanı bariyeri yapay bir bariyer yaratma masraflarını belirgin bir şekilde düşürebilmektedir. Bu bazı ülkelerde kuruluş yeri seçimi için halen büyük ölçüde yeterli olan bir kriterdir. Ancak Almanya'da sadece doğal ve çok katmanlı yapay zemin izolasyon tasarımlarına müsade edilmektedir.  

Kapsamlı bir tesis kuruluş yeri çalışması için birkaç daha ileri belirgin faktör gözden geçirilmeli ve analiz edilmelidir. Bunlar arasında örneğin nakliye mesafesi, nakliye lojistiği ve atık sınıflandırmasının düzeyi, tesis kapasitesi ve tesis genişlemeleri seçenekleri, sinerji ve dışlama kriterleri ile deponi sahası çevresi, sızıntı suyu drenaj ve işlenme imkanları, koku ve gürültü kirliliği, kabul edilmesi ve ayrıca enerji nakil hatları şebekesine bağlanma imkanları yer almaktadır.  Bir değerlendirme matrisinin oluşturulması ve kapsamlı kuruluş yeri çalışmaları ve analizleri yalnızca geniş bir bilgi birikimi ile doğru biçimde gerçekleştirilebilmektedir.