Sızıntı Suyunun İşlenmesi ve Geri Dönüşümü

Sızıntı suyunun ıslah edilmesi prosedürünün doğru şekilde seçilmesi sadece temizlemenin kalitesi bakımından değil, özellikle deponi sonrası ortaya çıkacak masraflar bakımından da belirleyici durumdadır.  Teknik olarak olgunlaşmış biyolojik süreçler veya ters ozmozlu prosedürler piyasada mevcuttur. Maliyet etkinliği endişelerinden ve biyolojik aktivasyon nedenlerinden ötürü sızıntı suyunun deponi sahası gövdesine dönüşü için mutlaka uyarlanmış bir prosedür kullanılmalıdır.

Biyolojik dönüşüm oranının geliştirilmesi ve gaz oluşum oranının arttırılmasının yanı sıra belirgin bir maliyet azaltılması elde edilebilmektedir. Bununla birlikte sızıntı suyu dönüş sistemine dair sorunlar tüm depolama arazisinin tümüne homojen izolasyon kurmak için gerekli giderler ve ayrıca sistemin uzun dönemde etkinliğidir. Enjeksiyon kuyusu, kanal açılması, spreyleme veya yüzeyden dağıtım sistemi vasıtası ile sızıntı suyunun uygun bir geri dönüş sisteminin uygulanması çerçevesinde sizlere bilgi birikimimizle ve bu gibi sistemleri gerçekleştirerek edindiğimiz uzun yılların deneyimi ile destek vermekten memnuniyet duyarız.

 

Sickerwasser- behandlung und -Rückführung Sickerwasser- behandlung und -Rückführung