Atık Depolama ve Boşaltma Konseptleri

Uyarlanmış boşaltım konseptleri sadece atıkların doğru biçimde yerleştirmesi bakımından büyük öneme sahip değildir. Bu konseptler aynı zamanda gaz oluşum sürecini optimize etmek adına organik dönüşüm için de belirleyici öneme sahiptirler. Basitçe ifade etmek gerekirse, atığı konumlandırırken gaz oluşum sürecinin ve gaz toplamanın desteklenip desteklenmeyeceği, engellenip engellenmeyeceği veya neredeyse imkansız hale getirilip getirilmeyeceği konusunda  çoktan karar vermiş bulunmalısınız.  Nakil yollarının, su drenajının, depolama yapısının optimize edilmesinin yanı sıra özellikle depolama kapasitesi, boşaltımın ilerleyişi ve büyümekte olan depolama gövdesinin şekli belirgin bir şekilde etkilenebilmektedir. Bu husus ayrıca örneğin, su sızıntısının optimize edilmesi ile deponi sahası gövdesine su girişini azaltmaktadır ve söz konusu bu sızıntı suyunun işlenmesi giderleri azaltılabilmektedir.

Abfalleinlagerungs- und -schüttkozepte