Sızıntı Suyunun Toplanmasına Yönelik Sistemler

Hiçbir şey sızıntı suyunun toplanması ve drenajı için uzun dönemde etkili olacak bir sistemin tasarlanması ve kurulmasından daha iddialı değildir. Sadece birkaç yıl içerisinde, deponi sahası gövdesinde, söz konusu gövdenin stabilitesine zarar veren veya deponi gazının düzgün biçimde toplanmasında engel teşkil eden su birikim bölgeleri veya su kabarcıkları oluşmaktadır. Deponi sahası arazisinin topoğrafisinin yanı sıra tasarım, malzeme seçimi, katmanların oluşturulması ve ayrıca malzemelerin doğru biçimde uygulanması da baskın bir rol oynamaktadır. Sisteme olası erişimi, kontrol ve temizleme becerilerini de unutmamak gerekir. Uyarlanmış sistem planlamasının ihmal edilmesi veya uygulamada maliyet kaynaklı tasarruflara gidilmesi hemen hemen her durumda sonradan düzeltilmesi mümkün olmayan veya sadece oldukça yüksek yatırımlar ile düzeltilebilecek büyük arızalara yol açacaktır.

Systeme zur Sickerwasserfassung Systeme zur Sickerwasserfassung