Risk Değerlendirmesi

Patlamadan korunma dokümanının oluşturulmasının öncesinde düzgün bir risk değerlendirmesi ve risk analizi gereklidir. Bu potansiyel patlama riskinin mevcut olduğu veya önlenemeyeceği tüm saha ve tesisleri kapsamaktadır.

İlgili risk analizleri geçmişte atık madde depolama sahaları, ikame yakıt işleme tesislerinde ve yaşlı deponi sahalarında yapılmıştır.  Risk analizi tüm tesis bileşenleri ve ayrıca süreçlerin tümü hakkında sağlam bir bilgi tabanına sahip olmayı gerektirir. Değerlendirme onaylanmış bir değerlendirme metodolojisi olan “Fine, Kinney ve Wiruth” doğrultusunda, özel olarak geliştirilmiş bir değerlendirme aracı ile gerçekleştirilecektir.

Yaşlı deponi sahalarındaki riskleri, özellikle sonradan kullanım durumunda, değerlendirmek güçtür. Bir güvenlik analizi muhtemel endişeleri ortadan kaldırabilir veya risksiz kullanım için gereklilikleri tanımlayabilir.