CHP Tesisi - Hasar Değerlendirilmesi

Deponi gazı değerlendirme uygulamasında CHP-tesisleri (birleşik ısı ve güç ünitesi tesisleri) ile yaşanan teknik güçlükler istisnai durumlar değil, günlük problemlerdir. Hemen hemen her tesis sahibi bu durum ile karşı karşıya kalmıştır. Arızalara veya devam eden tamirat çalışmalarına deponi gazının mı, emiş sisteminin mi veya kojenerasyon tesisinin yetersiz tasarımının mı, yahut kötü bakımın mı, sebep olduğu sorusuna doğru bir şekilde; ancak bir uzman cevap verebilir. Hata ve arızaların nedenlerini tespit etmek için sizlere deponi gazının ve tesis donanımlarının doğru bir analizi ile destek verebiliriz. Bu tedarikçi ile ileride yapılması olası müzakerelerde veya adli davalarda müzakereler ve tazminat talepleri için somut bir alt yapı sağlamanıza yardımcı olacaktır. Bugüne kadar müşterilerimiz için birçok bilirkişi ifadesi düzenlenmiş bulunmaktadır.

BHKW - Schadensgutachten   BHKW - Schadensgutachten