Gaz Emiş Testleri ve Deponi Sahası Analizi

Uyarlanmış test planlarının hazırlanması, emiş testi ihaleleri ve ayrıca ölçüm testlerinin gözetim ve denetimi uzun yıllar süren çalışmaların öncelikli konuları olmuşlardır.  Uyarlanmış bir deponi gazı öngörüsünü baz alarak test sondajlarının yer ve sayısı veya deponi gazı kuyuları ve atık deponi gazını değerlendirme yolu belirlenmektedir. Uyarlanmış bir deney programı vasıtası ile gerekli olan emiş süresini en aza indirgemek ve bunu yüksek bir öngörü hassasiyetini koruyarak gerçekleştirmek mümkündür. Yaşlı deponi sahalarında veya elektriğin olmadığı lokasyonlarda yapılacak emiş testlerinde kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiş patlamaya karşı korumalı bir test ekipmanı mevcuttur.

Gasabsaugversuche und deponiespezifische Analysen Gasabsaugversuche und deponiespezifische Analysen