Terk Edilmiş Depolama Alanlarının Aerobisationı

Terk edilmiş depolama alanlarının aerobisation ana odak, sonraki 100 yıl da mevcut olabilecek tehlikeli metan konsantrasyonu birikim alanları ve özellikle boşlukların ortadan kaldırılmasıdır. Ancak buna ek olarak bu ortam anaerobikten aerobik ortama değiştiğinden daha fazla gaz emisyonlarını önlemek için bu bölgelerde artık organik zorunlu indirgenmesi bir ölçüdür. Bu azaltılmış tehlikeli potansiyel ile birlikte depolama veya endüstriyel mevduat sonrası bakım için daha sonra gerekli maliyetleri azaltabilir. Piyasada bir çok farklı teknik bulunmakta... SEF; BSR yerel sahibi ile birlikte, Berlin'de terk edilmiş bir çöp sahsında alçak basınç aerobisation sistemi geliştirdi ve kullandı. Ayrıca gerekli yüksek yüzey basıncı ve düşük güç ihtiyacı olan bir aerobisation RIGOL ile birlikte. Iki yıl başarılı çalışmadan sonra havalandırma durduruldu ve pasif havalandırma sistemi takıldı.

Aufbereitung und NetzeinspeisungAufbereitung und Netzeinspeisung