Taban / Zemin Kaplaması

Doğal ya da yapay kaplama sistemlerinin her ikisinin farklı kombinasyonları ile yapılmış, kuruluş yeri ve yasal talimatlara göre uyarlanmış zemin kamplama sistemleri sızıntı suyunun doğru ve etkin bir biçimde toplanmasını bunların işleme tabi tutulmasını, toprağın ve yeraltı suyunun kapsamlı biçimde korunmasını sağlamaktadır. Buna ilaveten bu toplama, sızıntı suyunun doğru biçimde işlenmesini güvence altına alacak şekilde organik maddelerin biyolojik ayrışmasını  içeren sızıntı suyunun geri dönüşümünü sağlayabilmektedir. Kapsamlı biçimde etkin bir kaplama sistemi ve uzun vadede etkili sızıntı suyu drenajı için ilgili sistemlerin tasarlanması ve kurulması için geniş bir bilgi birikimi gereklidir. Gerekli sistem bileşenlerinde size tavsiyelerde bulunmaktan ve özel uyarlanmış taban kaplama sisteminizi planlamaktan memnuniyet duyacağız.

Basisabdichtungen Basisabdichtungen