Bina İnşası ve Tesis Yönetimi

Planlama aşaması sonrasında deponi gazı projelerinin gözetim ve denetimi doğru bir proje uygulamasındaki en önemli görevlerden biridir.  Uygulamadaki küçük hatalar bile gaz toplama sistemlerinin tamamen iş görmez hale gelmesine yol açabilir.  Deponi sahası gazdan arındırma sisteminde sonradan bir değişiklik yapabilmek ancak yoğun çaba ile mümkündür.  Sürekli atık boşaltım safhasındaki gaz toplama sisteminin devamlı biçimde etkinliğinin artmasından ötürü çok yıllık bir proje gözetim ve denetimi gerekmektedir. Örneğin SEF-Energietechnik GmbH çalışanları tarafından 2004 senesinden beri Ankara'daki (Türkiye) Mamak gaz toplama sisteminin aktivitesindeki artış gözetim ve denetim altında tutulmaktadır.

Deponi sahasının dönemsel değerlendirmeleri, zaman cetvellerinin, organizasyon şemalarının ve ekip planlarının ve ayrıca uygulama sonrası sistem onaylarının oluşturulması, özellikle uluslararası projelerde olmak üzere, deponi sahası sektöründe temel faaliyetlerdir.

Baubetreuung und Objektberwachung