Arazi Analizi

Modern bir tüketici atık depolama için bir alan seçiminde sadece statik, jeolojik veya lojistik faktörler değil, aynı zamanda genel inşaat onayları ve yasal koşullarda etkilidir. Tüm farklılıklara rağmen, yeraltına veya akiferlere sızan çöp sızıntı sularını azaltmak temel önceliktir. Depolama alanının gelişimi için kapsamı ve maliyetleri nedeniyle öncelikle lojistik koşullar tarafından belirlenir. Doğal bir engelleyici kil tabaka seçimi bir konum oluşturmak için önemli ölçüde maliyetleri azaltabilir. Ancak ALMANYA’da, doğal ve çoklu yapay taban sızdırmazlık tasarımları ile tek konum kabul edilecektir.

Kapsamlı bir saha konumu çalışması için, başka önemli faktörlerin de bir dizi incelenmesi ve analiz edilmesi gerekmektedir. Bunların arasında örneğin; taşıma, taşıma mesafesi ve taşınan atığın derinlemesine ürün çeşitliliği, alan kapasitesi ve alan uzantıları için seçenekler, sinerji ve harici kriterler ile depolama çevresi, sızıntı suyu drenajı ve havalandırma, koku ve gürültü kirliliği olası kabulleri gibi, bunların yanı sıra kamu iktidarinı kavrama, bağlanma seçenekleri. Bir değerlendirme matrisi ve detaylı konum çalışmalarının oluşturulması, sadece tecrübeli bir bilgi birikimi ile uygun bir şekilde gerçekleştirilecek olan analizlerle oluşturulur.

Standortgutachten
Standortgutachten