Gazdan Arındırma Sistemleri Uzman Görüşü

Kapsamlı uzman görüşleri durum değerlendirmesinden sistemin değiştirilmesi, genişletilmesi veya kapatılması ve son olarak pasif gazdan arındırma teknolojisinin uygulanması önerisine kadar çeşitli denetimlerin tümünü içerir.  Boruların ve gaz kuyularının bir kamera sistemi ile kapsamlı değerlendirmesinin, gaz kuyularının infrared analizinin, FID yüzey ölçümünün ve gerekli olması durumunda gaz seviyesinin belirlenmesinin ardından bir gaz öngörüsü ile beraber gaz oluşumunun durumu tahmin edilebilmekte ve mevcut potansiyel sistem rezervleri kanıtlanabilmektedir. Bu süreç sayesinde gaz değerlendirme sistemlerinin ayarlanması ve değiştirilmesine ve ayrıca kullanım süresine dair detaylı ekonomik gözden geçirmeler mümkün olmaktadır.  Tesis müdürü ancak bu şekilde gaz toplama ve gaz değerlendirme sistemlerinin gelecekteki dizaynı hakkında doğru biçimde karar verebilmektedir. Şu ana kadar deponi sahaları için, tümü müşterilerimizin tam memnuniyetini sağlamış olan otuzun üzerinde kapsamlı uzman görüşü düzenlemiş bulunmaktayız. Lütfen bize diğer detaylar hakkında sorular yöneltmekten çekinmeyiniz.

Gutachten Entgasungssysteme Gutachten Entgasungssysteme