Gaz Değerlendirme Sistemlerinin Planlanması

Başarı ile gerçekleştirilmiş, kapasiteleri birkaç yüzden bir çok MW kadar değişen çok sayıda  gaz değerlendirme projesi geçtiğimiz 15 sene içerisindeki başarılı çalışmamızı belgelemektedir. 2010'da, genişletilen mevcut tesislerin yanı sıra, ayrıca yeni lokasyonlarda geliştirilmiş bulunmaktadır. Uluslararası faaliyetlerimiz yoğunlaştırılmıştır. Çeşitli gaz değerlendirme teknolojilerinin ve ayrıca dönüşüm tesislerinin uygulanması konusunda adeta bir tecrübe hazinesi edinmiş durumdayız. Yapılması gereken gaz yakma tesisleri (CO2 sertifikalarını elde etmek için), gaz türbinlerinin kullanımı, kojenerasyon tesislerinin 15 MW'lık bir kapasiteye kadar birbirine bağlanması, yakıt hücrelerinin veya ORC tesislerinin kullanımı, veya müşteriye özgü belirli çözümlerin gerçekleştirilmesi olsun, biz sizlerin kendini bu işe adamış olan ortağınızız. 

gas ma23