Islak Atık Fermantasyon Sistemi

Organik bileşenler içeren atıkların depolanması hemen hemen tüm ülkelerde kalıcı düzenlemelere tabidir. Çoğu zaman organik fraksiyonların müsaade edilen konsantrasyonlarına yönelik takip eden yıllar için ülkesel veya bölgesel sınırlamalar tanımlanmaktadır. Bu gereksinimlere atığın sevki çerçevesinde daha üst düzeyde ayrıştırma yapılması, materyal akışının bir kısmının sınıflandırılması ve ıslak fermantasyon tesislerinde kullanılması yolu ile ulaşılınabilmektedir.  Bu amaca yönelik farklı ebatlarda ve farklı süreçlere sahip tesisler piyasada mevcuttur ancak bunların uygulanması belirgin bir biçimde kompozisyonu ve materyal akışı tarafından etkilenmektedir. Fermantasyon substratının uyarlanmış dönüşümü, ölü noktaların ve kısa devre akışlarının olmadığı homojen bir sirkülasyon için uygun bir prosedürün seçimini belirleyici kriterlerdir. Ayrıca fermantasyon kaplarındaki sedimantasyon oluşumunun önlenmesi veya materyal çıkışının güvence altına alınması gerekmektedir.  Sizin uygulamanız için özel bir prosedür seçmek ve uygulamak adına dünyaca tanınmış tesis üreticileri ile ve prosedür tedarikçileri ile işbirliği içerisinde bulunmaktayız.

Systeme für die Abfall-Nassverärung Systeme für die Abfall-Nassverärung