Atık Madde Fraksiyonları ile Enerji Üretimi

Geçtiğimiz yıllar içerisinde inorganik atık madde fraksiyonlarının maddesel ve enerjik değerlendirilmesi için yeni prosedürler geliştirilmiş ve var olan prosedürler ilerletilmiştir. Bunlar arasında özellikle yüksek kalorili değerlere sahip fraksiyonların gazlaştırılmasına yönelik piroliz prosedürleri ve kojenerasyon tesislerinde piroliz gazı ile doğrudan enerji üretimi yer almaktadır. Yakıt üretimi için Carbo-V prosedürü özellikle yeni bir teknolojidir. Süphesiz ekonomik bakış açılarından ve ayrıca prosedürün stabilitesi bakımından pazara sunulabilecek olgunlukta çok az sayıda çözüm bulunmaktadır. Sizlere her bir projenin avantaj ve dezavantajları ve uygulanabilirliğindeki kısıtlamalar hakkında tavsiyelerde bulunmaktan memnuniyet duyarız.

Energiegewinnung aus den Reststofffraktionen